Suomen_lippu
Saksan_lippu
Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry
Finnisch-Deutscher Verein Tuusulanjärvi
Suomeksi
Auf Deutsch
Tuusulanjärvi

Etusivu

Tuusulanjärven Suomi-Saksa –yhdistys ry, aikaisemmalta nimeltään Järvenpään Suomalais-Saksalainen Seura ry, on perustettu 2.3.1997 ja se toimii Keski-Uudenmaan alueella, kotipaikkanaan Järvenpää. Jäseniä meillä on tällä hetkellä n. 80. Suurin osa on suomalaisia, joilla on jonkinlainen side Saksaan tai muuhun Keski-Eurooppaan, mutta joukossamme on myös syntyperäisiä saksalaisia.

Sääntöjemme mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Suomen ja Saksan kansojen kulttuurin, keskinäisen tuntemuksen ja ymmärtämyksen edistäminen sekä saksan kielen opiskelun ja harrastuksen lisääminen. Käytämme keskenämme myös suomen kieltä, joten saksan kielen hallinta ei ole edellytyksenä jäsenyydelle. Yhdistys edistää ystävyyskaupunkitoimintaa mm. järjestämällä kulttuurivaihtoa. Katso esite.

Yhdistyksemme on Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton ry (SSYL) jäsen.

 

Stammtisch - Kantapöytä
Seuraava kerta maanantaina 13.11.2023 klo 18 Ravintola Zapatassa. Osoite Mannilantie 44, Järvenpää

Ammattitietolomake "Deutschland" -lehden tilausta varten